Bezlepkové pivo

Obsah lepku má méně než 10 mg/l a gliadinu dokonce méně než 5 mg/l.