Hledejte ve výčepu svijanský certifikát

Vaření piva je, jak známo, jedním z nejnáročnějších potravinářských postupů vůbec. Spousta práce je přitom s pivem nejen přímo v pivovaru, ale i na jeho další cestě končící natočením půllitru. Pivovar Svijany je proto ani po expedici nespouští z očí a přísně dohlíží na to, aby o ně bylo dobře postaráno a dostalo se v nejvyšší kvalitě až k hostům restaurací.

Všechny svijanské restaurace proto procházejí pravidelnou kontrolou. Ovšem jen ty, které zvládají skutečně nejvyšší standard péče o pivo, si mohou nad výčep vyvěsit certifikát, který mimořádnou úroveň jejich služeb potvrzuje. Letos jich je již 147, o pět více než v loňském roce.
Restaurace a hospody, které na základě dlouhodobých, mimořádně dobrých zkušeností pro certifikaci nominuje obchodní zástupce pivovaru, od roku 2000 podrobně zkoumá a hodnotí komise složená kromě již zmíněného zástupce také z oblastního vedoucího regionu, podsládka a technologa.

Vedle kvality čepovaného svijanského piva kontrolují například také čištění a ošetřování pivního vedení, úroveň skladového hospodářství, čistotu a výzdobu vlastního restauračního prostoru, úroveň obsluhy a komplexní péči o zákazníka.

Celkem komise vyhodnocuje 37 parametrů, v nichž musí být restaurační zařízení úspěšné, aby mohlo certifikát kvality Pivovaru Svijany získat. Osvědčení pivovar propůjčuje na jeden rok a po celou dobu jeho platnosti restaurace zůstávají pod nepřetržitým dohledem jeho zaměstnanců.

PRVOTŘÍDNÍ, PROFESIONÁLNĚ OŠETŘENÉ PIVO

Zákazníci chtějí zvláště dnes dostat za své peníze odpovídající kvalitu. A to, co dělá z restaurace dobrý podnik, je správná péče o pivo, dobře vyškolený personál, kvalitní výčepní zařízení a skladovací prostory. Bez toho nebude žádná hospoda nikdy
dobrá, i kdyby nabízela sebevíc nejvybranějších piv,“ říká svijanský sládek Petr Menšík.

U gastronomických zařízení, která úspěšně projdou certifikací, je zaručeno, že nabízejí pouze prvotřídní, profesionálně ošetřené pivo. Motivací je pro ně kromě spokojenosti jejich zákazníků také cenové zvýhodnění dodávek od pivovaru.

Úspěšná certifikace jim nadto dodává rovněž určitou prestiž, díky níž je více vyhledávají milovníci dobrého piva. „Všechny certifikované restaurace můžeme komukoli bez zaváhání doporučit,“ jsou zajedno všichni členové hodnoticí komise.

Děláme maximum pro to, aby z našeho pivovaru odcházelo jen to nejlepší pivo. Péče, kterou pak našemu nepasterovanému pivu věnují hostinští, je však stejně důležitá. Hlavním smyslem certifikace je proto motivovat je, vést a vychovávat ke zvyšování úrovně péče o pivo a celkové kultury pohostinství,“ uzavírá Petr Menšík. „To, že se počet certifikovaných restaurací každoročně zvyšuje, dokládá, že se nám to daří a úroveň restauračních zařízení se obecně zlepšuje. Věříme, že je to i díky neustálému dohledu našich obchodních zástupců a práci dvou našich odborných školitelů, kteří hostinské učí, jak se o pivo správně starat a jak je správně čepovat.“

Největší koncentrace certifikovaných svijanských restaurací je na Liberecku a v Praze. Zájemci si je mohou vyhledat na mapě.  

 

Celková čistota, teplota
ve sklepě, způsob točení,
chuť, vůně a čirost piva nebo správné mytí skla –
to jsou jen některé
z parametrů, v nichž
musí být restaurační
zařízení úspěšné, aby
mohlo získat certifikát
kvality Pivovaru
Svijany